Jednoduché zásady zdravej výživy

Jednoduché zásady zdravej výživy

Zásady zdravej výživy

Ak sa chcerne zdravo stravovať, je potrebné dať do súladu energetickú potrebu stravy s energetickou potrebou organizmu, teda prijať potravou tol’ko látok a v takých množstvách, aby to stačilo na udržanie stáleho vnútomého prostredia.

Stratili sme správny stravovací inštinkt

Nie je to jednodučhé. Človek počas civilizačného vývoja stratil správny stravovací inštinkt. Vo vyspelých krajinách je strava široko dostupná a pocit spokojnosti, ktorý majú niektorí ľudia pri plnom žralúdku, ich vedie k zvýšenému príjmu stravy, aby tento pocit dosiahli. Navyše, potravinársky priemysel a rozvoj kulinárskeho umenia uprednostňuje pačetné pochutiny (cukor, koreniny, soľ, chemické farbivá, ktoré pôsobia na zvýšenie chuťových i zrakových pôžitkov zo stravy), ako aj nevhodné technológie (vyprážanie, pečenie, údenie, atď.), čo má negatívny vplyv na súčasné výživové uvedomenie.

Na druhej strane, rozvoj techniky a podmienky života znižujú nároky na výdaj energie. V minulosti, keď mal človek vyššiu energetickú potrebu (namáhavá fyzická práca na obstarávanie životných potrieb, nepriaznivé poveternostné podmienky), bola vysokoenergetická strava nutnosťou. Stravovacie návyky predchádzajúcich generácií nám bohužiaľ zostali, a tak vysoký príjem energeticky bohatej stravy (tuky a cukry) pri nízkom energetickom výdaji pôsobí ako závažný zdravotný rizikový faktor. Ukázalo sa, že v tých krajinách, kde sa podľa odporúčania znížila spotreba tuku na 25 – 30 % energetického podielu stravy (predovšetkým znížením spotreby živočíšnych tukov), došlo k poklesu výskytu infarktu myokardu a úmrtí na srdcovocievne a mozgové príhody v priemere o štvrtinu až tretinu. Štúdie, ktoré sledovali výskyt nádorových ochorení vo vzťahu k vysokej spotrebe tukov, predovšetkým rakoviny hrubého čreva, prsníka, prostaty a tela maternice dospeli k podobným výsledkom.

Výdaj energie závisí od viacerých faktorov

Výdaj energie závisí od viacerých faktorov, najmä od veku, pohlavia, teplotných podmienok prostredia, od individuálneho typu meta- bolických pochodov, najmä však od fyzickej aktivity organizmu. Jednotkou energie je joul (J) (staršia jednotka kalória (cal) – 1 cal = 4,184 J). Na energetickom príjme sa okrem sacharidov (cukrov) a tukov, z ktorých sa vytvára energia podieľajú i bielkoviny.

Autor :

Publikované :

zdieľajte :

Podobné články :

jesené chudnutie

5 tipov na jesenné chudnutie

Vitadu Blog 5 tipov na jesenné chudnutie 5 tipov na jesenné chudnutie S letom skončilo aj obdobie rôznych nástrah, ktoré snahe o chudnutie určite nepomáhali –

Read More »

Dôležité upozornenie

Milí potenciálni aj existujúci zákazníci, oznamujeme vám, že prevádzka Vitadu na Heydukovej ulici je zatvorená. Radi Vám poskytneme služby na prevádzke na ulici Vajnorská 40. 

Kontaktná osoba, pani Ing. Oľga Grozdaničová Vám na tel.č.: +421 903 457 621 rada poskytne bližšie informácie.

Ďakujeme za pochopenie